API Documentation

Request method

API v1 calls can be done using the POST or GET request methods but since GET request are limited by the maximum allowed length of an URL you should prefer the POST request method.

Request URL

http://www.imgload.org/api/1/[action]/

Parameters

 • key 69dfdf09e4b5374fa527395bcd85a18d
 • action What you want to do [values: upload].
 • source Either a image URL or a base64 encoded image string. You can also use FILES["source"] in your request.
 • format Sets the return format [values: json (default), redirect, txt].

Example call

GET http://www.imgload.org/api/1/upload/?key=69dfdf09e4b5374fa527395bcd85a18d&source=http://somewebsite/someimage.jpg&format=json

Note: Always use POST when uploading local files. Url encoding may alter the base64 source due to encoded characters or just by URL request length limit due to GET request.

API response

API v1 responses will vary depending on the format parameter:

 • json Display all the image uploaded information in JSON format. [default]
 • txt Returns the image direct URL in text/plain format.
 • redirect Redirects to the image viewer URL.

When using JSON the response will have headers status codes to allow you to easily notice if the request was OK or not. It will also output the status_txt and status_code properties.

Example response (JSON)

{
		"status_code": 200,
		"success": {
			"message": "image uploaded",
			"code": 200
		},
		"image": {
			"name": "example",
			"extension": "png",
			"size": 53237,
			"width": 1151,
			"height": 898,
			"date": "2014-06-04 15:32:33",
			"date_gmt": "2014-06-04 19:32:33",
			"storage_id": null,
			"description": null,
			"nsfw": "0",
			"md5": "c684350d722c956c362ab70299735830",
			"storage": "datefolder",
			"original_filename": "example.png",
			"original_exifdata": null,
			"views": "0",
			"id_encoded": "L",
			"filename": "example.png",
			"ratio": 1.2817371937639,
			"size_formatted": "52 KB",
			"mime": "image/png",
			"bits": 8,
			"channels": null,
			"url": "http://127.0.0.1/images/2014/06/04/example.png",
			"url_viewer": "http://127.0.0.1/image/L",
			"thumb": {
				"filename": "example.th.png",
				"name": "example.th",
				"width": 160,
				"height": 160,
				"ratio": 1,
				"size": 17848,
				"size_formatted": "17.4 KB",
				"mime": "image/png",
				"extension": "png",
				"bits": 8,
				"channels": null,
				"url": "http://127.0.0.1/images/2014/06/04/example.th.png"
			},
			"medium": {
				"filename": "example.md.png",
				"name": "example.md",
				"width": 500,
				"height": 390,
				"ratio": 1.2820512820513,
				"size": 104448,
				"size_formatted": "102 KB",
				"mime": "image/png",
				"extension": "png",
				"bits": 8,
				"channels": null,
				"url": "http://127.0.0.1/images/2014/06/04/example.md.png"
			},
			"views_label": "views",
			"display_url": "http://127.0.0.1/images/2014/06/04/example.md.png",
			"how_long_ago": "moments ago"
		},
		"status_txt": "OK"
	}

Example response (txt)

http://127.0.0.1/images/2014/06/04/example.png

Upravte nebo změňte velikost libovolného obrázku kliknutím na náhled obrázku
Upravte jakýkoli snímek tím, že se dotknete náhledu obrázku
Nahrávání 0 obrázek (0% kompletní)
Fronta se nahrává. Proces nahrávání by měl trvat jen několik sekund.
Nahrávání dokončeno
Nahraný obsah byl přidán do . Můžete vytvořit nové album s právě nahraným obsahem.
Nahraný obsah byl přidán do .
Můžete vytvořit nové album s právě nahraným obsahem. Musíte se vytvořit účet nebo přihlásit se pro uložení tohoto obsahu do svého účtu.
Žádné obrázek nebyly nahrány
Some errors have occurred and the system couldn't process your request.
  nebo zrušitzrušit zbývající
  Upozornění: Některé obrázky nelze nahrát. dozvědět se více
  Zkontrolujte chybovou zprávu kde se dozvíte více informací.
  JPG PNG BMP GIF WEBP 2 MB